การค้นพบความเคารพอันยิ่งใหญ่

คุณไม่ต้องใช้เวลานานมากในการค้นพบความเคารพอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชถือไว้โดยคนไทย เพราะเขาทุ่มเทชีวิตของเขาในการพัฒนาอาสาสมัครเพื่อต่อสู้กับความยากจนและช่วยรักษาทรัพยากรแห่งชาติของราชอาณาจักรให้กับคนรุ่นอนาคต และความทุ่มเทในการอุทิศของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าโครงการพระราชอัธยาศัย

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีขึ้นในชนบทห่างไกล ในฐานะกษัตริย์ที่เดินทางมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรู้ทันทีถึงปัญหาที่ชาวชนบทต้องเผชิญในขณะที่ทำาดินแดนเพื่อให้ชุมชนของตน ดังนั้นเขาได้ริเริ่มโครงการรอยัลในปี 2512 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เช่นความยากจนและการผลิตฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำของภาคเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่เกษตรกรและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในสินค้าและชุมชนของตน