การเฝ้าระวังทางด้านประชากรในและรอบเขตชุมชน

การตรวจสุขภาพและข้อมูลการเฝ้าระวังทางด้านประชากรในและรอบเขต Chakaria ใกล้กับ Cox’s Bazaar ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาซึ่งทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพของชุมชนที่เฝ้าติดตามได้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายครอบครัวได้ออกจากที่ราบลุ่ม ๆ และย้ายเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาส่วนใหญ่มีเงินเพียงพอที่จะติดสินบนผู้พิทักษ์ป่า

เราจ่ายเงินสินบน 230,000 Taka เพื่อสร้างบ้าน” Kajol Rekha ผู้ซึ่งย้ายมาอยู่ที่เนินเขาจากที่ราบกับสามีและลูกสองคนเมื่อสามปีก่อน เพราะน้ำเด็กของฉันมักจะมีไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบ้านของเรายังคงเปียกอยู่หลังน้ำท่วมทุกอย่างง่ายขึ้นที่นี่ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างดีสามารถปลูกพืชผลและเส้นทางการขนส่งที่ใกล้กว่าเพื่อเข้าถึงงานและโรงเรียน พวกเขามีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่พวกเขาทิ้งไว้ โดยเฉพาะสตรีภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะแท้งลูกน้อยกว่า ระหว่างปี 2012 และ 2017 นักวิทยาศาสตร์ ICDDRB ได้ลงทะเบียนการตั้งครรภ์ 12,867 รายในพื้นที่ที่พวกเขาติดตามซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งเนินเขาและที่ราบ