บริการจัดการอาคาร หลักการทำความเย็นง่ายๆ ของเครื่องปรับอากาศ

บริการจัดการอาคาร หลักการทำความเย็นง่ายๆ ของเครื่องปรับอากาศ การใช้เครื่องปรับอากาศในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะอากาศที่ทวีความร้อนมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นมากถึง 40 องศาเซลเซียส ทำให้หลายคนต้องหนีเข้าห้องปรับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากภายนอก การเปิดใช้เครื่องปรับอากาศอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีเลือกซื้อและการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยลงได้ จะพาไปทำความรู้จักหลักการทำความเย็นง่ายๆ ของเครื่องปรับอากาศดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ

– คอมเพรสเซอร์ เป็นส่วนที่ทำหน้าขับเคลื่อนสารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์ที่อยู่ในระบบ โดยการทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้น
– คอยล์ร้อน เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายนอกตัวบ้าน ทำหน้าที่ในการระบายความร้อน
– คอยล์เย็น เป็นส่วนที่ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน ทำหน้าที่ในการดูดซับความร้อน ทำให้อากาศที่อยู่ภายในบ้านเย็นลง จะประกอบไปด้วยท่อ แผงคอยล์เย็น พัดลม และอุปกรณ์วัดเพื่อควบคุมอุณหภูมิของห้องให้คงที่อยู่เสมอ
– อุปกรณ์ลดความดัน ทำหน้าที่ลดความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็น

กระบวนการระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ

เป็นระบบการทำความเย็นแบบง่าย ๆ โดยการให้สารทำความเย็นไหลวนไปตามระบบ ด้วยการผ่านส่วนประกอบหลักทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องกัน จนกลายเป็นวัฏจักรความเย็น โดยมีกระบวนการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

1. คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำหน้าที่ในการดูดอัดสารทำความเย็น เพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งผ่านไปยังคอยล์ร้อน

2. น้ำยาจะไหลผ่านแผงคอยล์ร้อน โดยมีพัดลมเป่าเพื่อทำหน้าที่ในการระบายความร้อน ทำให้น้ำยาที่ออกมาจากคอยล์ร้อน มีอุณหภูมิลดลง จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุปกรณ์ลดความดัน

3. น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมาก แล้วจึงไหลเข้าสู่คอยล์เย็น

4. หลังจากนั้นน้ำยาจะไหลผ่านแผงคอยล์เย็น โดยจะมีพัดลมเป่าเพื่อดูดซับความร้อนภายในห้อง เพื่อช่วยให้อุณหภูมิของห้องลดลง จึงทำให้น้ำยาที่ออกจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จากนั้นจะมีการส่งกลับไปยังคอมเพรสเซอร์อีกครั้งเพื่อหมุนเวียนน้ำยากลับมาใช้ใหม่

สรุปหลักการทำความเย็นได้ง่าย ๆ ได้ดังนี้

1. สารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์

ทำหน้าที่ในการดูดเอาความร้อนจากภายในห้องออกมาสู่นอกห้อง จากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นตัวอีกครั้ง แล้วส่งกลับไปในห้องเพื่อดูดซับความร้อน โดยกระบวนการเหล่านี้จะทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงการทำงานของคอมเพรสเซอร์

2. คอมเพรสเซอร์

เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวในระบบซึ่งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนน้ำยาแอร์ผ่านระบบหลัก ในทุกจุด คือ คอยล์ร้อน อุปกรณ์ลดความดัน และคอยล์เย็น จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้น มากกว่าอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ และจะเริ่มหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเย็นกว่าอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องหยุดทำงานเป็นระยะ เพื่อรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่อยู่เสมอ

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ Inverter

ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ทำให้เครื่องปรับอากาศลดการใช้พลังงานให้น้อยลง การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นั้นจะมีความพิเศษกว่าเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป เพราะเมื่อเริ่มเปิดเครื่องจะทำให้อุณหภูมิค่อยๆ ลดลงจนถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นจึงลดรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพื่อคงอุณหภูมิของห้องให้คงที่ แต่เครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป เมื่อเปิดใช้งานจะลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ 1 – 2 องศาเซลเซียส จากนั้นคอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงาน จากนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินระดับที่ตั้งไว้ 1 – 2 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้ง ทำให้ห้องร้อนหรือเย็นมากจนเกินไปอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้รู้สึกไม่สบายตัว ต้องตื่นบ่อย ๆ ในช่วงเวลากลางดึก

เครื่องปรับอากาศได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ การเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมจะช่วยประหยัดค่าไฟได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การทำความเข้าใจระบบการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นเดียวกัน