ประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก

กรมสวัสดิการและสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมของประเทศไทย (สศก.) จะดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในปีพ. ศ. 2563 อย่างจริงจังโดยในวันนี้ (19 ต.ค. 2561) หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

การดำเนินการของอธิบดีกรมป่าไม้สวาซิแลนด์นายวิวัฒน์ตะบงกล่าวถึงแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการประมงซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ในขณะเดียวกันกรมจะสนับสนุนให้คนชราที่มีสุขภาพดีทำงานต่อไป สามารถดูรายชื่องานสำหรับผู้สูงอายุได้จากเว็บไซต์ของ SWLDP