ผอ.กองประกอบโรคศิลปะ ให้ความมั่นใจ ควบคุมราคายา

ผอ.สำนักการสถานพยาบาลฯ  ให้ความมั่นใจประชาชน ไม่ต้องกังวลตั้งคณะอนุกรรมการดูแลค่ารักษาพยาบาล  หากไม่ทันในรัฐบาล เชื่อรัฐบาลยังสานต่อ เพราะเป็นประโยชน์ประชาชน  ชี้เป็นการสร้างความกระจ่างในใบเสร็จ แจงรายละเอียด แต่ไม่กำหนดราคากลาง ตายแล้ว ห่วงการแข่งขัน บริการสุขภาพ  

ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ. กล่าวว่า หลังจากครม.เห็นชอบตามที่กรมการค้าภายในเสนอให้มีการควบคุมราคา ยา-เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ให้เป็นสินค้าควบคุม จากนี้คงมการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ โดยมีตรวจแทนจากทั้ง กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และ ตัวแทนจากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  พร้อมด้วยจ ภาคประชาชน , ตัวแทนรพ.รัฐ และเอกชน และอาจมีตัวแทนจากบริษัทประกันภัย ร่วม เชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  ส่วน จะทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ เห็นว่า ไม่ควรกังวล เนื่องจาก เพราะเป็นนโยบาย และทุกฝ่ายเห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชน  แม้ผ่านไปในสมัยรัฐบาลชุดหน้า นโยบายนี้ก็ยังต้องมีเกิดขึ้นแน่นอน 

ทพ.อาคม กล่าวว่า การเข้ามาควบคุมราคา ยา-เวชภัณฑ์ และ บริการทางการแพทย์ครั้งนี้ เพื่อทำความกระจ่างและที่มาที่ไปของเม็ดเงินที่ประชาชนต้องจ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนให้ชัดเจน สมเหตุสมผล   สร้างความกระจ่าง ไม่ใช่ภาพรวมเหมือนที่ผ่านมา คนสงสัยว่าทำไมค่าบริการนี้แพงจัง ความจริงรวมอะไรไปแล้วบ้าง  เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ  ต้องสร้างความกระจ่าง ในส่วนของการสำนักสถานพยาบาลฯ ได้เคยทำความกระจ่าง เรื่องบริการ –ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยให้แสดงผ่านเว็บไซด์ ทั้งบริการค่าห้องพัก และ ค่าผ่าตัด ค่าคลอดบุตร เป็นต้น    แต่ในการกำหนดราคากลาง หรือ ตายตัว เห็นว่า เรื่องนี้ ไม่สามารถทำได้  เนื่องจาก บริการของโรงพยาบาลเอกชน จัดเป็นบริการทางเลือก ในโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน ก็มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับทำเล ที่ตั้งโรงพยาบาลอีกด้วย 

ทพ.อาคม กล่าวว่า การเข้ามาควบคุมค่ารักษาพยาบาลแบบกำหนดราคากลาง อาจทำให้คุณภาพ และการแข่งขันลดลง  ก็เหมือนกันสินค้า เมื่อกำหนดราคาขายแค่นี้ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า อาจไม่มาก เพราะราคาขายแค่นี้ ยิ่งเป็นบริการการแพทย์  มีเรื่องเทคโนโลยี การบริการ ความเอาใจใส่ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน  และยังเป็นเรื่องความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการอีกด้วย   ทุกอย่างจึงต้องทำอย่างสมเหตุสมผล