พระราชินีอาจทรงแต่งตั้งฟ้าชายชาร์ลสเป็นผู้สำเร็จราชการแทน

สื่ออังกฤษรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อาจโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมาร เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หากทรงเจริญพระชนมพรรษา 95 พรรษา พระราชินีแห่งสหราชอาณาจักรจะทรงมีพระชนมพรรษา 95 พรรษาในอีก 18 เดือนข้างหน้า ซึ่งเจ้าชายฟิลิป พระสวามี ก็ทรงระงับการปฏิบัติพระกรณียกิจ

เมื่อมีพระชนมายุเดียวกันนี้ เนื่องจากพระพลานามัยไม่เอื้ออำนวยนักอย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยลงจากอดีตมากแล้ว เพราะเมื่อปี 2559 ทรงออกงานถึง 332 งาน แต่เมื่อปี 2561 ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 283 งาน สื่ออังกฤษเผย พระราชินีอาจทรงแต่งตั้งฟ้าชายชาร์ลส เป็นผู้สำเร็จราชการแทน ในอีก 2 ปี