ราชทัณฑ์ไล่ออก2ขรก. ซุกยาเสพติด-ยาแก้ไอเข้าเรือนจำ

0    news  admin

กรมราชทัณฑ์มีมติไล่ออก 2 ข้าราชการนำยาเสพติด-ยาแก้ไอเข้าเรือนจำ พร้อมปลดออกอีก 1 ราย ซุกซ่อนของต้องห้ามเข้าเรือนจำ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 3/2561 ว่า ที่ประชุมอ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ มีมติไล่ข้าราชการออก 2 ราย กรณีทุจริตต่อหน้าที่ จำนวน 2 ราย

โดยรายแรกมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการนำยาเสพติด ชนิดเคตามีน เข้าภายในเรือนจำโดยมิชอบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ส่วนรายที่ 2 ลักลอบนำยาแก้ไอซึ่งเป็นของต้องห้าม เข้าไปให้ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน นอกจากนี้ ยังมีมติให้ปลดออก 1 ราย เนื่องจากก่อนเข้าไปในเรือนจำถูกตรวจค้นพบสิ่งของต้องห้ามซุกซ่อนไว้ในถุงเท้าของชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อนำเข้าไปในเรือนจำโดยมิชอบ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณนี้ กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดมาแล้วถึง 2 ครั้ง รวมไล่ออกและปลดออกไป 23 ราย 

อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์มีนโยบายอย่างชัดเจน ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด ซึ่งก็มีการลงโทษมาเป็นลำดับ โดยการลงโทษทางวินัยดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังคงมีความมุ่งมั่นแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

« »