รู้หรือไม่ อังกฤษใช้รักบี้สร้างสุภาพบุรุษยุค 200 ปีก่อน

สุภาพบุรุษอังกฤษเป็นคำกล่าวขานถึงผู้ชายอังกฤษที่สุภาพ ผึ่งผาย พูดจานอบน้อมให้เกียรติต่อผู้อื่น และคุณสมบัติสำคัญที่สุดของสุภาพบุรุษอังกฤษคือ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยมีคติประจำใจเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าการเล่นอย่างยุติธรรม, พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม, การตัดสินอย่างยุติธรรมดังนั้นการที่ผู้ชายคนใดได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุภาพบุรุษอังกฤษ

จึงถือเป็นการนิยมชมชื่นและสรรเสริญอยู่ในตัวเพราะเป็นคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของสังคมมีโรงเรียนประเภทหนึ่งของประเทศอังกฤษเรียกว่า “พับลิคสกูล ” เป็นโรงเรียนประจำของเด็กผู้ชายล้วน ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างสุภาพบุรุษอังกฤษมีทั้งหมด 24 โรงเรียน เช่น โรงเรียนอีตัน แฮร์โรว์, รักบี้, ชโรสเบอรี, บรอมส์โกรฟ ฯลฯ บรรดาโรงเรียนเหล่านี้เน้นใช้กีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นหลักในการสร้างเยาวชนชายให้เติบโตขึ้นเป็นสุภาพบุรุษอังกฤษด้วยการปลูกฝัง “Fair Play” เนื่องจากคำแปลหลักของ Fair Play คือการเล่นอย่างยุติธรรมนั่นเอง