Category Archives : health news

วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
13 Sep
2:36

วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ทานตะวัน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

0    health news  admin

ที่ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ครอบครัวของ ‘สมจิตร รวมทรัพย์’ ได้ทบทวนดูว่าอะไรเป็นจุดเด่น หรือมีทรัพยากรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ความที่มีความรู้เรื่องเครื่องนอน จึงได้หยิบต้นกกมาแปรรูปเป็นเสื่อ โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกัน 7 คน แล้วไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน